TMJ Polska Sp. z o.o. | wentylacja.com.pl 

TMJ Polska Sp. z o.o.

Grabiszyńska 90/1
53-437 Wrocław
Główną ideą działalności naszej firmy jest uwzględnianie różnorodnych potrzeb naszych klientów na dowolnie wybranym etapie, od doradztwa technicznego poprzez nadzór montażowo-eksploatacyjny, szkolenia, dostawę materiałów i stałą opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną. Realizujemy szybko, sprawnie i rzetelnie nawet najbardziej nietypowe zamówienia klienta w branży instalacji przemysłowych i sanitarnych.

Poprzez kontakty z wieloma przodującymi w tych branżach firmami zagranicznymi nabraliśmy doświadczeń i stworzyliśmy własny zespół wysokospecjalizowanych inżynierów i techników. Zrealizowane dotychczas projekty pozwoliły nam skompletować listę referencyjną, na której znajdują się między innymi tak uznane firmy jak Colgate, Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA i inni.

Na przestrzeni ostatnich lat rozszerzyliśmy ofertę o wykonawstwo nowoczesnych instalacji w firmach chemicznych, farmaceutycznych, oczyszczalniach ścieków i wodociągach, jak również w przemyśle spożywczym. Cały wysiłek w doskonaleniu firmy ma służyć zadowoleniu klienta z dobrze wykonanej pracy, zaś satysfakcja klienta jest dla nas celem nadrzędnym.

Co możesz zyskać ze współpracy z nami? Mamy nadzieję, że to, czego pragniesz. Każdy nasz Klient zyskuje wiele korzyści. Bez względu na to, ile byśmy tu napisali, to i tak jedyną metodą żeby się w 100% przekonać jest spróbować samemu...

SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

Firma TMJ Polska Sp. z o.o. od momentu swojego powstania specjalizuje się w budowie instalacji inżynieryjnych, głównie specjalizuje się w budowie i realizacji:
•rurociągów przesyłowych
•kanalizacji ciśnieniowej z PE
•przyłączy
•oczyszczalni, przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody

Zgrzewanie rur PE (polietylenowych):
•zgrzewanie doczołowe
•zgrzewanie elektrooporowe

GAZOCIĄGI I PRZYŁĄCZA

Swoje doświadczenia z przemysłu przenieśliśmy w kierunku budowy instalacji gazowych, wykonujemy:
•rurociągi przesyłowe niskiego i średniego ciśnienia
•przyłącza
•renowacje i przebudowy istniejących sieci

Zgrzewanie rur PE (polietylenowych):
•zgrzewanie doczołowe
•zgrzewanie elektrooporowe

ZGRZEWARKI

W swojej ofercie posiadamy zgrzewarki do zgrzewania doczołowego w zakresie od Ø75 do Ø630, zgrzewarki elektrooporowe oraz zgrzewarkę polifuzyjną (mufową) od Ø16 do Ø110.

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Wykonujemy instalacje z tworzyw sztucznych takich jak: PE, PP, PVDF, PVC-U, PVC-C oraz ABS:
•przesyłowe instalacje przemysłowe
•stacje uzdatniania wody
•specjalistyczne instalacje dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmacji i innych dziedzin gospodarki
•instalacje basenowe
•automatyka
◦napędy elektryczne
◦napędy pneumatyczne
◦oprzyrządowanie
◦pompy

Zgrzewanie (zgrzewanie doczołowe i polifuzyjne - mufowe):
•Polietylen - PE
•Polipropylen - PP
•Polifluorek winylidenu - PVDF

Klejenie tworzyw:
•Polichlorek winylu - PVC-U
•Polichlorek winylu chlorowany - PVC-C
•Kopolimer Akrylonitryl-Butadien-Styren - ABS