Tenerg Marek Raczykowski - termowizja i instalacje elektryczne

Os. Śląskie 8a/2
65-547 Zielona Góra
Wykonuję pomiary i usługi termowizyjne w budownictwie, przemyśle i energetyce.
Wykrywanie nieszczelności i ucieczki ciepła w przegrodach budowlanych, wykrywanie miejsc podatnych na powstawanie pleśni i grzybów, wykrywanie zawilgoceń, wykrywanie nieszczelności w instalacji ogrzewania i ciepłej wody, lokalizowanie miejsca uszkodzenia ogrzewania podłogowego. Kontrola puszek elektrycznych i rozdzielni w poszukiwaniu miejsc przegrzewania się instalacji elektrycznej. Ocena stanu budynku przed ociepleniem w trakcie robót i po zakończeniu inwestycji.
W przemyśle i energetyce ocena stanu urządzeń na podstawie pomiarów termowizyjnych. Badanie termowizyjne transformatorów, rozdzielni elektrycznych, instalacji elektrycznych, silników, maszyn wirujących, taśmociągów. Kontrola rurociągów ciepłowniczych, szczelności kominów.
Koszt usługi kalkulowany jest indywidualnie i uzależniony od rodzaju badanego obiektu, stopnia skomplikowania badania, zakresu badania.