Techniprot Przemysłowo Techniczna Spółdzielnia Pracy

Komorowska 24
05-800 Pruszków
Jesteśmy pierwszym polskim producentem rozdzielaczy do centralnego i podłogowego ogrzewania, skrzynek metalowych do ww. rozdzielaczy, zespołów zabezpieczenia naczyń wzbiorczych, łuków metalowych itp.
Oferujemy wyroby posiadające najwyższą jakość potwierdzone Aprobatą Techniczną oraz Atestami Higienicznymi. Gwarantujemy ich niezawodność i wysoką funkcjonalność.
Zapraszamy do współpracy.