SUBIO EKO Polska sp. z o.o. | wentylacja.com.pl 

SUBIO EKO Polska sp. z o.o.

Raciborska 83
47-450 Krzyżanowice
Oferujemy biologiczne preparaty służące do rozkładu i likwidacji odpadów organicznych w:
* szambach, zbiornikach septycznych,
*oczyszczalniach ścieków
*systemach kanalizacyjnych,
*łapaczach tłuszczu,
*suchych i przenośnych toaletach
*stajniach, hodowlach,
*kompostownikach,
*oczkach wodnych,
*stawach i jeziorach (likwidują sinice).