ROOFTHERM M. Dudzik, A. Więc S.J. | wentylacja.com.pl 

ROOFTHERM M. Dudzik, A. Więc S.J.

Chwaszczyńska 151E
81-571 Gdynia
Firma Roofterm S.J. powstała w 2016 r. jako kontynuacja wcześniejszych wieloletnich działalności założycieli, realizując projekty z dziedziny chłodnictwa, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Obecnie skupiamy na realizacji kompletnych rozwiązań i systemów HVAC dla różnych obiektów stawiając nacisk na obiekty handlowe, przemysłowe i inne średnio i wielko kubaturowe.