Recrute

Al. Kasztanowa 20
53-125 Wrocław
Recrute.pl to uniwersalny system wspomagający rekrutację pracowników.

Recrute.pl kojarzy Pracodawców z Kandydatami za pomocą ogłoszeń rekrutacyjnych.