PPHU KONSTAL s.c.

ul. Jana III Sobieskiego 25
63-300 Pleszew