P.P.H.U. "DAMIR" Danuta Strzelecka

Św. Ducha 25
88-320 Strzelno
Roboty budowlane. Wykonywanie instalacji wod.-kan., co. i gazowej. Budowa domów pod klucz. Wylewanie posadzek maszynowo.