POMIARY-HVAC | wentylacja.com.pl 

POMIARY-HVAC

Reymonta
01-842 Warszawa
Firma POMIARY-HVAC oferuje usługi:

- kontrolno-pomiarowe dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

* grupa 2. urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne

5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50kW; mechaniczne
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji - nadzór i wykonywanie
badań i pomiarów szczelności urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej

(świadectwa kwalifikacji: D2 nr. 058D-2/62/2010; E nr. 058/E2/86/2010)

- kontrolno-pomiarowe dla następujących urządzeń, instalacji i sieci

* grupa 3, sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliw gazowe:

6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia instalacji - nadzór i wykonywanie
badań i pomiarów szczelności urządzeń i instalacji gazowych

(świadectwa kwalifikacji: D3 nr. 058D3/36/2010; E-3 nr. 058/E3/56/2010)

- pomiary poziomu całkowitego dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na przebywanie ludzi
- pomiary sprawności instalacji wentylacji mechanicznej
- pomiary komfortu wewnętrznego pomieszczeń przeznaczonych na przebywanie ludzi