Politechnika Białostocka

15-365 Białystok, ul. Wiejska 45E