MOBIUS Andrzej Bagnowski | wentylacja.com.pl 
MOBIUS Andrzej Bagnowski - logo

MOBIUS Andrzej Bagnowski

Migdałowa 45
02-796 Warszawa
Andrzej Bagnowski, konsultant instalacji HVAC i projektant z 23 letnim doświadczeniem.
Ofertę kieruję do Inwestorów budownictwa komercyjnego, przemysłu i firm wykonawczych:

1. Value Engineering, czyli inżynieria wartości.
To rzetelna optymalizacja kosztów instalacji technologicznych i HVAC przy jednoczesnym spełnieniu faktycznych wymagań klienta. Innymi słowy instalacja spełni te same funkcje przy wykorzystaniu mniejszej ilości materiału, innego materiału lub wykorzystaniu innego rozwiązania technicznego.
2. projektowanie instalacji technologicznych i HVAC
3. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i przetargowej
4. Commissioning, czyli nadzór ekspercki w zakresie prawidłowości działania instalacji i systemów, ich realizacji zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi. Przy pomocy pomiarów i obliczeń weryfikuję sprawność i optymalne ustawienia instalacji. To zapewnia właściwe koszty eksploatacyjne, utrzymanie komfortu i bezawaryjność.
5. diagnostyka i równoważenie instalacji