Maintec Sp. z o.o

Pl. Wolności 4
45-018 Opole
Maintec jest częścią Grupy Humares – międzynarodowej sieci specjalistycznych firm zajmujących się rekrutacją, selekcją i zatrudnieniem.

Maintec jest wyspecjalizowanym graczem na europejskim rynku pracy z ponad 20-sto letnim doświadczeniem. Dostarczamy usługi rekrutacji i selekcji personelu technicznego. Z sukcesem rekrutujemy wykwalifikowany personel, który jest zatrudniany na różnych szczeblach i stanowiskach w renomowanych przedsiębiorstwach z branży metalowej, instalacji technicznych, inżynierii, w przemyśle motoryzacyjnym i w budownictwie.

Maintec dostarcza personel na terenie całej Europy, szczególnie na wymagające oferty pracy w Belgii, Niemczech i Holandii oraz oczywiście lokalnie – każdy oddział zatrudnia też specjalistów w kraju.

Maintec jest jedyną specjalistyczną agencją rekrutującą kandydatów na terytorium 9-ciu państw europejskich – jednocześnie poszukujemy najlepszych kandydatów w Polsce, Czechach, Belgii, Holandii, Niemczech, Bułgarii, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii.

Maintec stanowi swego rodzaju platformę łączącą przedsiębiorstwa z ambitnymi i wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Reprezentujemy interesy pracowników dostarczając jednocześnie naszym klientom pełny zakres rozwiązań kadrowych.