Linia Szycia - Energia Odnawialna

Kolejowa 1/3
60-715 Poznań
Od 2009 roku firma Linia Szycia rozszerzyła asortyment o urządzenia produkujące lub korzystające z energii odnawialnej, takie jak małe elektrownie wiatrowe, solarne systemy ogrzewania wody użytkowej, klimatyzatory solarne.