JTJ Projekt Hernes Pawłowski Sp.J.

Częstochowska 5/3
60-139 Poznań