INVENT Wojciech Kuśnierkiewicz

53-029 Wrocław
Wykonywanie projektów i konsulting w branży HVAC oraz sanitarnej w zakresie projektów :
- retail (powierzchnie handlowe)
- commercial development (powierzchnie biurowe)
- budownictwa użyteczności publicznej
- budownictwa pasywnego
- obiektów usługowo - medycznych
- przemysłowych
- liniowych (sieci zewnętrzne)
- kosztorysowanie