INGLOB Jakub Michalski

Wyszyńskiego 23
62-420 Strzałkowo