GW INŻYNIERIA

os. Oświecenia
31-636 Kraków
Działając w imieniu i na rzecz naszych Zleceniodawców oferujemy:

1. Usługi związane z przygotowaniem inwestycji
Analiza i ocena kompletności i jakości dokumentacji projektowej
Weryfikacja lub opracowanie kosztorysów inwestorskich
Organizacja i udział w procedurach przetargowych dla wyboru GW
Kompleksowe wykonawstwo projektów pełno branżowych
Sporządzanie umów o wykonanie robót budowlanych

2. Usługi związane z realizacją inwestycji
Ustanowienie na budowie pełno branżowego zespołu Inspektorów Nadzoru
Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót (wszystkie branże)
Reprezentowanie inwestora przed uczestnikami procesu inwestycyjnego
Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń budowy
Konsultacje techniczne dotyczące optymalizacji kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców
Koordynacja w zakresie dostaw inwestorskich
Nadzór nad realizacja harmonogramu inwestycji
Udział w rozruchu i przekazaniu inwestycji do użytkowania

3. Usługi po zakończeniu inwestycji
Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji
Nadzór nad realizacją gwarancji i rękojmi wykonawców inwestycji
Wykonywanie obowiązkowych przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych
Prowadzenie książki obiektu budowlanego
Ekspertyzy, opinie w zakresie instalacji sanitarnych

4. Usługi związane z pełną obsługą inwestycji oraz firm pod kątem BHP.

Z poważaniem
Grzegorz Wójtowicz
694-852-478