FRIO S.c.

ul. Opata Hackiego 17 paw. 3
81-211 Gdynia