EVET sp. Jawna

Kadmowa 3
80-041 Gdańsk
Produkcja kompaktowych węzłów cieplnych.
Usługi eksploatacji zleconej urządzeń grzewczych w tym węzłów cieplnych i kotłowni gazowych.
Świadczenie usług pogotowia lokatorskiego 24 godz. na dobę.