ERES Katarzyna Szymańska

Szeroka 4
21-200 Parczew
Firma głównie zajmująca się częścią elektryczną wszelkich instalacji
Serwisujemy urządzenia od strony elektrycznej, zajmujemy się również projektowaniem i prefabrykacją
szaf i rozdzielnic.