ENV PROJECT

Daniłowiczowska 18 lok. 42
00-093 Warszawa
ENV Project to biuro projektowe tworzone przez zgrany zespół inżynierów.

Obszarem naszej działalności są szeroko rozumiane wewnętrzne instalacje sanitarne:
- Instalacje wodno-kanalizacyjne i przeciwpożarowe,
- Instalacje gaśnicze tryskaczowe i gazowe,
- Instalacje wentylacji i klimatyzacji,
- Instalacje ogrzewania i chłodzenia,
- Instalacje gazowe,
- Instalacje przemysłowe,
- Instalacje elektryczne i teletechniczne.
oraz sieci zewnętrzne.

W ramach współpracy oferujemy:
- przygotowanie projektów branżowych wszystkich faz projektowania:
- koncepcje projektowe
- projekty budowlane,
- projekty i dokumentacje przetargowe,
- projekty wykonawcze.
- uzyskanie odpowiednich zatwierdzeń oraz uzgodnień z władzami oraz Rzeczoznawcami
(ds. BHP, SANEPID, PPOŻ.)
-nadzór autorski w trakcie realizacji Inwestycji.