Energosystem Rybnik Sp. z o.o. - logo

Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik
Usługi projektowe: audyty energetyczne, certyfikaty energetyczne, projekty budowlane, inwentaryzacyjne.
Usługi rozliczeniowe: rozliczanie kosztów ogrzewania i zużycia wody.
Opomiarowanie instalacji w budynkach: montaż elektronicznych podzielników kosztów, wodomierzy i ciepłomierzy.
Usługi instalacyjne: montaż i remont kotłowni, instalacji c.o., wod-kan., gaz.
Usługi budowlane: docieplenia scian, dylatacji, stropodachów, pokrycia dachowe.
Usługi serwisowe kotłowni i wymiennikowni.