Drosan Drozd Ewa

Gliwicka 16 a
03-608 Warszawa
Biuro projektowe powstałe w 1990 r. posiadające bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowych. Zespół pracujący w biurze składa się z osób z wieloletnim doświadczeniem jak i młodych projektantów wprowadzających świeżość i nowe pomysły na rozwój firmy. Posiadamy uprawnienia budowlane projektowe, wykonawcze i konserwatorskie.

Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji projektowej :
* Instalacji centralnego ogrzewania.
* Instalacji gazowych.
* Instalacji wodno-kanalizacyjnych.
* Instalacji przeciwpożarowych.
* Sieci i przyłączy gazowych.
* Sieci i przyłączy wodociągowych.
* Sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
* Sieci i przyłączy cieplnych.
* Kotłowni i węzłów cieplnych.
* Hydroforni.

A także wykonujemy :
* Audyty i świadectwa energetyczne.
* Nadzory budowlane.
* Kosztorysy.
* Pięcioletnie i roczne kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych.
* Inwentaryzacje budowlane i instalacyjne.

Prace te były realizowane we wszystkich rodzajach budynków: jednorodzinne, wielorodzinne, biurowe, przemysłowe, handlowe oraz użyteczności publicznej.
Wszystko to sprawia że usługi oferowane przez naszą firmę są na najwyższym poziomie.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi biurami projektowymi-architektonicznymi, wspólnotami mieszkaniowymi, oraz zarządcami .

Zapraszamy do współpracy.