Desotec Polska Sp. z o.o.

Janka Wiśniewskiego 20
81-969 Gdynia
DESOTEC POLSKA jest odziałem firmy DESOTEC N.V. belgijskiego producenta węgli aktywnych i lidera rynku europejskiego w zakresie mobilnych filtrów węglowych. Oddział polski jest odpowiedzialny za rynek Europy Środkowo Wschodniej.

We współpracy z naszą firmą macierzystą oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie oczyszczania powietrza i wody.

Oferujemy również instalacje "pod klucz", w których projektujemy, wykonujemy i prowadzimy rozruch wybudowanych obiegów. Taka instalacja zawiera filtry z węglem aktywnym, system wentylacji: rury i wentylatory, okablowanie i oprogramowanie.

Firma DESOTEC POLSKA specjalizuje się również w dostawach antracytów, złóż filtracyjnych, złóż do usuwania żelaza i manganu, złóż odkwaszających i neutralizujących, produktów do oczyszczania, neutralizacji i odsiarczania gazów. Oferujemy również zasypy złóż filtracyjnych i węgli aktywnych, nadzory technologiczne nad rozruchami filtrów, doradztwo technologiczne, odbiór i regenerację węgli.