CFDesk

Rzeźbiarska 2g/2
51-629 Wrocław
Działalność firmy CFDesk skupia się wokół kompleksowej inżynierii komputerowej wykorzystywanej na potrzeby projektowania instalacji wentylacyjnych i ochrony przeciwpożarowej. Firma świadczy usługi w zakresie wykonywania komputerowych analiz działania wentylacji bytowej oraz przeciwpożarowej. Naszym celem jest zwiększenie jakości projektu poprzez jego weryfikację z wykorzystaniem symulacji komputerowej. Wszystkie obliczenia realizowane są przy użyciu prestiżowego i zweryfikowanego oprogramowania. Jakość usługi gwarantowana jest poprzez duże doświadczenie firmy oparte na wielu dotychczas wykonywanych modelach symulacyjnych.

Firma CFDesk specjalizuje się w wykonywaniu
symulacji, analiz i raportów symulacyjnych:
- pożaru i oddymiania budynków
- wentylacji bytowej i klimatyzacji
- instalacji tryskaczowych
- innych zabezpieczeń ppoż.
- innych przemian termodynamicznych