Centrum Serwisu Technicznego

ul. Wandy 4A lok. 9
03-949 Warszawa
Firma CST – Centrum Serwisu Technicznego – prowadzi ogólnopolską działalność w zakresie technicznej obsługi nieruchomości, a w szczególności w zakresie projektowania, montażu oraz serwisowania instalacji HVAC, czyszczenia kanałów wentylacyjnych, bieżącej konserwacji i napraw urządzeń transportu bliskiego.
Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań serwisowych, zarówno pod kątem wiedzy, doświadczenia jak i dostępności części zamiennych, a zaplecze narzędziowe, transportowe i personalne pozwala na solidne świadczenie usług w szerokim zakresie.

Naszym celem jest oferowanie kompleksowych i profesjonalnych usług związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń zainstalowanych i użytkowanych w budynkach mieszkalnych, biurowych i komercyjnych.