BUD-INSTAL

Parkowa 38/13
71-634 Szczecin
Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzór, Kosztorysowanie, Doradztwo, Remonty w zakresie "Sieci i Instalacji":
- gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, odwodnienia gruntów
- kotłowni i centralnego ogrzewania
- stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych gazu
- AKP, telemetrii
- sprawdzenie szczelności, próba szczelności, montaż i naprawa kotłów gazowych
- konstrukcyjno-budowlanych (opinie, remonty, przebudowy, adaptacje)
- 24h serwis techniczny w zakresie stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych gazu
- Kompleksowe usługi naprawcze, eksploatacyjne, konserwacyjne i legalizacyjne dla urządzeń i armatury gazowej gwarantujące ciągłą i bezawaryjną pracę urządzeń