BT-AUTOMATYKA | wentylacja.com.pl 
BT-AUTOMATYKA - logo

BT-AUTOMATYKA

Unruga 3
25-228 Kielce
Urządzenia do pomiaru:
wibracji i drgań maszyn i oceny ich stanu oraz diagnostyki łożyskowań
wilgotności i temperatury
hałasu