BLP

Zalas 523
32-067 Tenczynek
Oferujemy:
1. Kompleksowy montaż wraz z uruchomieniem:
- instalacji klimatyzatorów ,
- instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
- systemów klimatyzacji opartych na technologii VRV, VRF,
- systemów wentylacji budynków przemysłowych, biurowych, usługowych, itp.,
- instalacji ogrzewania opartych na pompach ciepła,
- instalacji podgrzewania Ciepłej Wody Użytkowej opartych na kolektorach słonecznych,
- instalacji automatyki procesów technologicznych,
- instalacji elektrycznych i sterowania.
2. Serwis, konserwację, optymalizację działania instalacji, przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne klimatyzatorów, systemów klimatyzacji VRV, VRF, instalacji wentylacyjnych, instalacji klimatyzacyjnych opartych na agregatach wody lodowej, bieżące naprawy instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych, nietypowych instalacji schładzania (szafy klimatyzacji precyzyjnej, schładzacze przemysłowe, schładzacze technologiczne itp.).
3. Projektowanie, konsultacje techniczne, doradztwo inwestycyjne dotyczące instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewania, chłodzenia, elektrycznych i automatyki. Nasze doświadczenie pozwala nam w taki sposób optymalizować zagadnienia projektowe, montażowe, eksploatacyjne, aby oczekiwania klienta, co do jakości realizacji powierzonych prac i przeznaczonego na nie nakładu finansowego, były spełnione w 100 %.
Naszym nadrzędnym celem jest oferowanie usług , które cechuje rzetelność, oszczędność i najwyższa jakość wykonania.