AWK Spółka z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 22a