ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. k.

Przedpole 1
02-241 Warszawa
Podstawowy zakres usług firmy Alfarex można podzielić na obszary:
kompleksowa obsługa techniczna wszystkich instalacji w budynkach mieszkalnych
kompleksowa obsługa techniczna wszystkich instalacji w budynkach kubaturowych
konserwacje węzłów cieplnych
konserwacje kotłowni
budowa i modernizacja węzłów cieplnych
budowa i modernizacja kotłowni
budowa i dzierżawa kotłowni kontenerowych