AG technika

Grottgera 25
43-200 Pszczyna
Firma działa w branży inżynierii środowiska. Przedmiotem działalności jest gospodarka odpadami oraz nadzór nad budową i doradzctwo techniczne w zakresie sieci i instalacji wentylacyjnych,gazowych,cieplnych,wodociągowo-kanalizacyjnych.