AERECO wentylacja sp. z o.o. - logo

AERECO wentylacja sp. z o.o.

Dobra 13, Łomna Las
05-152 Czosnów
Firma AERECO powstała we Francji w 1983 roku w celu wdrożenia do produkcji opracowanego i opatentowanego przez założycieli firmy systemu wentylacji HIGROsterowanej.

Od 1999 roku oferowane przez AERECO urządzenia i systemy zabezpieczają potrzeby skutecznej i efektywnej energetycznie wentylacji zarówno w nowych jak i modernizowanych budynkach w Polsce. Pracownicy biur regionalnych AERECO udzielają porad technicznych na każdym etapie inwestorskim: projektowania, montażu, instalacji, rozruchu, eksploatacji.

Od 2012 roku AERECO oferuje również bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz systemy zapobiegania zadymieniu oparte o elementy włączonego do grupy kapitałowej AERECO zakładu produkcyjnego w Niemczech.

AKTUALNA OFERTA :

wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa AERECO VBP HIGRO

system wentylacji zbiorczej dla budynków wielorodzinnych oparty na elementach wentylacji HIGRO, wzbogacony o nowatorską niskociśnieniową nasadę kominową VBP, która uniezależnia działanie wentylacji w budynkach od warunków zewnętrznych [kluczowe elementy: EXR higrosterowane nawiewniki z wytłumieniem akustycznym, BXL higrosterowane kratki wyciągowe, VBP nasada kominowa]

wentylacja mechaniczna AERECO VCR HIGRO

system wentylacji mechanicznej zbiorczej do mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej, który samoczynnie reaguje na zmieniające się warunki wewnętrzne uzależniając wielkość przepływu powietrza od poziomu wilgotności [kluczowe elementy: EXR higrosterowane nawiewniki z wytłumieniem akustycznym, BXC higrosterowane kratki wyciągowe, ABS klapy przeciwpożarowe, VCR energooszczędne wentylatory wyciągowe zbiorcze]

wentylacja mechaniczna AERECO A1RC HIGRO

system wentylacji mechanicznej zbiorczej do mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej, który samoczynnie reaguje na zmieniające się warunki wewnętrzne uzależniając wielkość przepływu powietrza od poziomu wilgotności [kluczowe elementy : EXR higrosterowane nawiewniki z wytłumieniem akustycznym, BXC higrosterowane kratki wyciągowe, ABS klapy przeciwpożarowe, RAT.HB wentylatory kanałowe]

AERECO EXIT system ZZ zapobieganie zadymieniu

system różnicowania ciśnienia na klatkach schodowych zapewniający skuteczne zapobieganie zadymianiu drogi ewakuacyjnej [kluczowe elementy: wentylator nawiewny, czujniki ciśnienia, klapa upustowa, centrala sterująca]

Skuteczne i energooszczędne produkty i systemy wentylacji AERECO posiadają rekomendację ITB, rekomendację NAPE oraz potwierdzoną klasę energetyczną A2.