262
260
226

Technical Sales / Area Manager

Hoval Poland

Katowice, Śląskie

Ważna do: 31.01.2021 00:00

Aplikuj

Opis stanowiska

We are looking for a new team member for its team in Poland. If you are a proactive person with sales and/or technical experience and want to develop yourself in the HVAC field, apply for this job position!

You will be responsible for:

-Preparing offers and technical solutions in accordance with client’s requirements
-Project management beginning from the preparation of the offer to its implementation, project status monitoring and after-sales care
-Conducting business negotiations / technical advisory/seminars for partners
-Maintenance of existing contracts and active searching for new business opportunities
-Working with CRM system database
-Monitoring the market, customer satisfaction and the steps of competitors
-Close cooperation with other departments of the company
-Implementing the company's mission

Wymagania

Who are we looking for and what do we expect:

-Higher education – technical studies (HVAC preferred)
-Min. 2-3 years of experience in a sales position in the technical industry, experience in consulting and project sales is welcome
-Knowledge of English at B2 / C1 level
-Category B Driving license
-Skills to build professional and long-term relationships with clients
-Good work organization, proactiveness and independence in performing tasks
-Highly developed interpersonal and communication skills

Oferujemy

In return, we offer you:

-Work in a stable, prestigious company on an international scale
-Concluding employment contract
-Attractive salary and bonus system
-Group life insurance
-Participation in the costs of foreign language courses
-Flexible working hours
-A corporate car as well as all the necessary work tools, home-office support
-Possibility of self-realization and professional development in an international groupKlauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych będzie Dekra Praca Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644), ul. Puszkarska 9, KRS: 0000415384. Celem przetwarzania danych osobowych jest wzięcie udziału w jednostkowym procesie rekrutacyjnym, w ramach którego następować będzie ocena kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku oraz wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Administratora oraz realizacja czynności koniecznych do wykonania przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Kandydatowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.Pełna klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dekra Praca Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres:

DEKRA Praca Sp. Z o.o.

Ul. Puszkarska 9

30-644 Kraków

Z dopiskiem- RODO- przez e-mail: zapytania@dekrapraca.pl

- telefonicznie: +48 12 442 01 92Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

przepis prawa (art. 221 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Prosimy o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych nieadekwatnych do prowadzonego procesu rekrutacyjnego.Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie Twojej aplikacji o pracę.

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas trwania rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a po jej zakończeniu nie dłużej niż przez 12 miesięcy.Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres dalszych 18 miesięcy tylko wtedy, gdy wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach. W razie cofnięcia jakiejkolwiek zgody stosowne dane zostaną niezwłocznie usunięte.Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
O ile spełniasz wymagania formalne na aplikowane stanowisko, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie potencjalnemu pracodawcy, dla którego prowadzimy rekrutację. Potencjalny pracodawca, któremu udostępnimy Twoje dane, będzie zobowiązany do przekazania ci dalszych informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również udział w dalszych procesach rekrutacyjnych) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mail.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: barbara.cison@dekrapraca.pl

Aplikuj

+48 660 560 750

Napisz do nas

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.