Opis stanowiska:
Opis stanowiska:
• prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej SN/nn
• wykonywanie konserwacji i przeglądów maszyn oraz urządzeń i instalacji według harmonogramu pod kątem elektrycznym
• konserwacja i przegląd sieci
• urządzeń i instalacji elektrycznych
• bieżące naprawy, usuwanie awarii maszyn, urządzeń sieci i instalacji
• kontrola, uzupełnianie i naprawa instalacji elektrycznej
• działania zapobiegające awariom, wykonywanie pracy zgodnie z dokumentacją techniczną
• dbałość o właściwy stan techniczny sieci i urządzeń

Wymagania:
Wymagania:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewnym
• umiejętność stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych
• umiejętność czytania/rozumienia schematów elektrycznych
• umiejętność tworzenia dokumentacji elektrycznej
• praktyczna umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
• mile widziane uprawnienia kwalifikacyjne SEP do 15 kV
• doświadczenie zawodowe minimum 2 lata na stanowisku elektryka

Oferujemy:
Korzyści:
• ciekawa pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz zaangażowania
• opieka medyczną
• niezbędne narzędzia pracy
• możliwość rozwoju zawodowego
• szkolenia wdrożeniowe

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dospel Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Dospel Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Głównej 188. Dane przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich, żądania usunięcia, przeniesienia ich oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dospel Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych innym podmiotom. Dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.