zestaw narzędzi serwisowych do ustawy f-gazowej udt uniwersalny | wentylacja.com.pl

Zestaw narzędzi serwisowych do ustawy f-gazowej UDT Uniwersalny

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, każdy przedsiębiorca prowadzący czynności związane z instalacją, konserwacją, serwisem oraz likwidacją urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych powinien posiadać niezbędne wyposażenie spełniające wymogi ustawy f-gazowej.

Zestawy są przykładowe i mogą być dowolnie modyfikowane po wcześniejszym ustaleniu.

Podstawowe narzędzia wchodzące w skład zestawu to:
1) Elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy
2) Płyny pieniące do wykrywania nieszczelności
3) Zestaw do wykonywania prób szczelności, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia
4) Stacja do odzysku czynnika chłodniczego
5) Węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcji oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełniania
6) Pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego
7) Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystanych/odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych
8) Butle ciśnieniowe z zaworem dwudrożnym
9) Wagę o zakresie pomiarowym dostosowanym  do wielkości napełnianego pojemnika
10) Zestaw do lutowania twardego
11) Zestaw kluczy wraz ze specjalnymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie
12) Obcinarka rolkowa do rur miedzianych
13) Zestaw giętarek do rur miedzianych
14) Zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych
15) Zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych
16) Przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych
17) Przyrząd do pomiaru temperatury
18) Środki ochrony osobistej, w tym: okulary i rękawice ochronne
19) Szczypce ewakuacyjne z zaworem serwisowym
Kategoria: Narzędzia pomiarowe i serwisowe Narzędzia i akcesoria serwisowe
Wyświetleń: 87