taśma czarna izolacyjna samoprzylepna pcv 50x50 mm | wentylacja.com.pl

Taśma czarna izolacyjna samoprzylepna PCV 50x50 grubość 0,13mm

Ogólnego zastosowania , samogasnąca taśma jednostronnie klejąca ,elektroizolacyjna na nośniku z miękkiego PCW z klejem samoprzylepnym. Dobra odporność na ścieranie, korozję i wilgoć.
Zgodna z Rozporządzeniem UE 2000/53 EC (wolne od ołowiu, chromu VI, rtęci, kadmu).

Przeznaczenie:
- łączenie izolacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
- uszczelnianie kanałów wentylacyjnych
- oznaczanie przewodów elektrycznych
- do wiązania przewodów elektryczych i ich wiązania
grubość 0,13 mm
długość 33 m
 
Dane techniczne:
-Rodzaj nośnika: PCW plastyfikowany
-Kolor nośnika: czarny, 
-Grubość całkowita: 0,13 mm; CEI EN60454
-Wydłużenie przy zerwaniu: [%] 150
-Typ kleju (strona wewn.): Samoprzylepny (PSA)
-Odporność temp.: 60°C
-Adhezja do stali: 1,5 N/cm; CEI EN60454
-Adhezja do nośnika: 1,5 N/cm; CEI EN60454
-Wytrzymałość na rozciąganie: 18 N/cm; CEI EN60454
-Wytrzymałość dielektryczna: 40 KV/mm; CEI EN60454
-Odporność na zapalenie: samogasnąca; CEI EN60454

Uwagi o składowaniu Rolki: należy przechowywać w pozycji płaskiej w oryginalnym opakowaniu.
Chronić od kurzu, ciepła, wilgoci, bezpośrednich promieni słonecznych i oparów
chemicznych. Temperatura przechowywania od +10 °C do +25 °C.

Uwagi o użyciu: Taśma powinna być nakładana z odpowiednim naprężeniem, aby zapewnić
optymalną przylepność i w minimum dwóch warstwach w połowie nachodzących na siebie. Ostatnia warstwa powinna być nałożona z mniejszym naprężeniem, aby zapobiec skurczaniu się taśmy. Powierzchnie, na które nakłada się taśmę powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, tłuszczu , oleju i innych zanieczyszczeń.
Kategoria: Akcesoria i narzędzia w instalacjach klimatyzacyjnych
Wyświetleń: 126