Biuro projektowo-obliczeniowe e-engineer, z siedzibą w Gdańsku oferuje pełen zakres symulacji CFD:

*Symulacja rozwoju pożaru oraz zadymienia (widoczność, temperatura, stężenia, prędkości etc.) w dowolnym obiekcie,
*Projektowanie, dobór i optymalizacja komputerowa systemów oddymiajacych (przepływowych, kanałowych, systemy zraszające, czujniki etc.)
*Wyznaczanie stref bezpieczeństwa, dróg ewakuacji itp.Dyspersja gazów (LPG, LNG, etc.),
*Symulacje wybuchów (EX)
*Symulacje ewakuacji (EVAC),
*Wpływ zdarzeń kryzysowych na strukturę budynków, budowli oraz innych obiektów.
*Doradztwo techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych

e-engineer oferuje również usługi z pełnego zakresu nowych technik komputerowych CAE, tj, projektowanie (CAD), obliczenia wytrzymałościowe (MES), analiza numeryczne materiałów sypkich (DEM), oraz obliczenia przepływowe (CFD), również łączy te wszystkie techniki.

Przykładowe obszary projektowe, to: 
*symulacje oddymiania garaży w inwestycjach wielorodzinnych, jak i biurowcach, kompleksowo, wraz z doborem rodzaju instalacji oddymiającej, jej rozmieszczenia, optymalizacja (również systemy parkowania pionowego)
*analiza przepływowa dla klatek schodowych wysokościowych )budynki wielkokondygnacyjne, różnicowanie ciśnienia itp.), 
*symulacje rozwoju pożarów i zadymień w budynkach/lokalach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej, 
*analiza dyspersji LPG w garażu podziemnym (rozszczelnienie instalacji, granica wybuchowości),analiza dyspersji LNG w obiektach typu port, tunel itp. (rozszczelnienie instalacji, granica wybuchowości),
*wyznaczanie stref bezpieczeństwa oraz dróg ewakuacji, 
*dobór systemów oddymiających, 
*analizy wytrzymałościowe dla konstrukcji metalowych, szklanych, z tworzyw sztucznych,symulacje *ewakuacji, analizy typu EX (wybuchy),
* projektowanie systemów zraszania, systemów mgłowych, kurtyn wodnych, systemów czujnikowych itp.

Tworzymy modele również na podstawie rysunków 2D oraz inżynierii odwrotnej (skan 3D).

Zapraszamy do współpracy.
Kategoria: Usługi Usługi - doradztwo techniczne
Wyświetleń: 36