(fot. Warebud)

Urządzenie: Bezprzeponowy, płytowy gruntowy wymiennik ciepła(GWC) PROVENT-GEO. Posiada pełną Rekomendację Instytutu Techniki Budowlanej.
 
Przeznaczenie: GWC PROVENT-GEO montuje się do współpracy z centralą wentylacyjną MISTRAL. Przeznaczony zarówno do domów jednorodzinnych jak i innych obiektów biurowych, użyteczności publicznej czy przemysłowych.
 
Opis:
Funkcje:
GWC PROVENT-GEO redukuje straty wentylacyjne w okresie zimowych, dostarcza przyjemny chłód w okresie letnich upałów. Redukuje stężenie bakterii i grzybów zawartych w powietrzu zewnętrznym.
Skutecznie ochładza powietrze nawiewane w okresie letnim. W okresie silnych mrozów zabezpiecza
wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej przed szronieniem. Dzięki czemu system wentylacji pracuje z maksymalną skutecznością. Dowilża powietrze zewnętrzne zimą i osusza latem.
 
Montaż:
Dopuszcza się montaż GWVPROVENT-GEO na terenie zielonym, w obrysie fundamentowym budynku, pod płytą
fundamentową, pod parkingami, podjazdami itp. zgodnie z dokumentacją producenta.


Atesty:
Potwierdzone działanie antybakteryjne GWC PROVENT-GEO przez Państwowy Zakład Higieny. Udowodniono
redukcję stężenia bakterii i grzybów odpowiednio o ponad 80% i 90%.
GWC PROVENT-GEO uzyskał pełną pozytywną rekomendację Intytutu Techniki Budowlanej stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie.
 
Charakterystyka:
+ praktycznie 100% wymiana energii cieplnej,
+ wysoka stabilność temperatury za GWC,
+ bardzo niskie opory przepływającego powietrza,
+ pomaga stworzyć korzystny mikroklimat w budynku,
+ darmowe chłodzenie powietrza latem,
+ skuteczne ogrzewanie powietrza zimą,
+ redukcja patogenów w powietrzu wentylacyjnym,
+ duże zyski energetyczne.
 
Dostępne wielkości: wielkość GWC PROVENT-GEO ustalana jest indywidualnie dla każdej inwestycji.
 
Informacje o produkcie:
Kategoria: Centrala Centrala z odzyskiem ciepła, rekuperatory
Wyświetleń: 858