Akcja #niezwalniajmy powstała w celu zwrócenia uwagi na konieczność utrzymania miejsc pracy w trakcie pandemii koronawirusa. #niezwalniajmy promuje firmy, które pomimo konieczności ograniczenia kosztów, utrzymują jak największą ilość miejsc pracy.

Firma, która przystępuje do akcji zobowiązuje się do szukania innych sposobów na zmniejszenie kosztów, w razie potrzeby w pierwszej kolejności zredukuje wynagrodzenia, a nie liczbę pracowników, a w przypadku braku innych możliwości, ogranicza ilość zwolnień.

Inicjatorem i organizatorem akcji jest Homejob, portal pracy zdalnej i elastycznej, a patronami: 

  • Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzianego Biznesu,
  • Business Centre Club,
  • Polskie Stowarzyszenie HR,
  • CR Navigator,
  • B-Better,
  • Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe,
  • United Nations Global Compact,
  • Admind.

akcja #niezwalniajmy