Rok 2015 to rok jubileuszowy jeśli chodzi o konkurs organizowany przez Fundację Qualitas, bowiem jest to już jego 10. edycja. Nagroda "Jakość Roku" to bardzo duże wyróżnienie, które wynika z rekomendacji klientów. W tym roku nominację do prestiżowej nagrody otrzymała firma KLIMOR za najwyższą jakość produktów oraz stosowanie najlepszych biznesowych praktyk.

Znamy tegorocznego pretendenta do nagrody

"Jakość Roku" jest największym konkursem promującym przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów opartych na innowacyjnych i ekologicznych rozwiązaniach stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę ich dalszego rozwoju. Inicjatorem konkursu jest niezależna Fundacja Qualitas - członek The European Organization for Quality z siedzibą w Brukseli, zajmująca się promocją idei jakości poprzez upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie efektywnego zarządzania produktem i usługą.

Firma KLIMOR po raz pierwszy znalazła się gronie firm nominowanych do prestiżowego tytułu „Jakość Roku”. Otrzymane wyróżnienie jest tym cenniejsze, że wynika z pozyskanych przez Fundację Qualitas rekomendacji pochodzących bezpośrednio od odbiorców produktów KLIMOR.

- Nominację traktujemy przede wszystkim jako wyraz zaufania naszych Klientów do najwyższej jakości urządzeń sygnowanych marką KLIMOR. To najlepsze potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju naszej oferty produktowej – zarówno w zakresie stosowanych materiałów, jak i wdrażanych rozwiązań technologicznych, które składają się na finalny produkt szyty na miarę indywidualnych potrzeb Klienta – podkreśla Marek Kupiec, Prezes Zarządu spółki KLIMOR S.A. – Cieszymy się, że nasze obecne działania wyznaczające rynkowe standardy w segmencie produktów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostały zauważone i docenione. Wierzymy, że przyznane nam wyróżnienie zostanie przypieczętowane sukcesem otrzymania tytułu „Jakość Roku 2015” – dodaje Kupiec.

Na kolejnych etapach jubileuszowej, 10. edycji konkursu „Jakość Roku” kapituła niezależnych ekspertów, składająca się z praktyków i teoretyków zarządzania jakością, podda ocenie poziom wykonania produktów KLIMOR, jak również zweryfikuje kluczowe procesy biznesowe podejmowane we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa: od produkcji, poprzez sprzedaż, obsługę posprzedażową i serwisową, a skończywszy na szkoleniach. Wyniki audytu będą znane pod koniec roku.