110
111
68
107
74
109

Zmiany w Warunkach Technicznych dotyczące wentylacji

1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy określają minimalne wymagania energetyczne, jakim muszą sprostać poszczególne elementy budynku, w tym okna i wentylacja w domu. Czas wprowadzania zmian podzielono na 3 etapy do 1 stycznia 2021 r. Każdy etap zaostrza wymagania.

Nowe wymagania dla okien

Nowe Warunki techniczne łagodniej podchodzą do okien, szczególnie w pierwszym etapie zaostrzania przepisów.

W Warunkach technicznych pojawia się też parametr współczynnika gc dla okien od nasłonecznionej strony budynku. Określa on ilość ciepła, jaka może przechodzić przez okno (nie większa niż 0,35 latem). Co to znaczy? Trzeba będzie tak dobierać przesłony – żaluzje, rolety, markizy – żeby nie dopuścić do przegrzewania się wnętrza, co z kolei przełoży się na mniejsze zużycie energii na chłodzenie budynku. (Przykład: podwójnie szklone okno ma g = 0,75. Zgodnie z przepisami konieczne jest jakieś stałe zacienianie latem).

W Warunkach technicznych jest zalecenie, by wartość całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. Ustawodawca nie tłumaczy, dlaczego zrezygnowano ze zróżnicowania wymogów ze względu na strefy klimatyczne – parametry dla okien i drzwi są jednakowe dla całej Polski. Nie ma też żadnych wymagań dotyczących eliminacji mostków cieplnych.

Wentylacja budynku


W obowiązujących warunkach jest zapis mówiący, że w pomieszczeniu, w którym jest wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej.

W nowych wprowadzane jest pojęcie wentylacji hybrydowej, czyli mieszanej, gdzie wentylatory wspomagają pracę wentylacji grawitacyjnej. Nadal niedopuszczalne jest stosowanie działających jednocześnie systemów wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Odzysk ciepła ma być obowiązkowy w instalacjach o wydajności od 500 m3/h (a nie 2000 m3/h jak obecnie; średniej wielkości dom ma wymianę 200-300 m3/h). Urządzenia do odzysku mają mieć sprawność temperaturową co najmniej 50%. Dodano przepisy nakazujące izolowanie przewodów ciepłej i zimnej wody. Przewody w podłodze z ciepłą wodą i ogrzewaniem mają mieć co najmniej 6 mm izolacji, przewody ogrzewania powietrznego ułożone w części nieogrzewanej budynku – 80 mm. Izolowane mają być też przewody z zimną wodą – izolacja rury o średnicy 2,2 cm ma mieć grubość 10 mm.

Wskaźnik EP


W myśl rozporządzenia budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, trzeba zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby spełniać wymagania minimalne dotyczące wartości wskaźnika EP [kWh/(m2·rok)].

Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia wbudowanego. Wartość wskaźnika EP obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków będzie musiała być mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, wskazanym w rozporządzeniu.

Izolacyjność przegród


Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku będą musiały spełniać wymogi izolacyjności cieplnej określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Również powierzchnia okien będzie musiała spełniać wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Ważna data złożenia wniosku o pozwolenie na budowę


Omawiane zmiany weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

W przypadku gdy przed 1 stycznia 2014 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych, w sytuacji gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub też gdy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę lub odrębną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego będą obowiązywały przepisy dotychczasowe (obowiązujące przed 1 stycznia 2014 r.).

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.