Z dniem 1 stycznia 2014 roku wejdą w życie zmiany w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Pobierz całe rozporządzenie TUTAJ
Źródło: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne