Aby zapewnić najlepszy układ parametrów central wentylacyjnych MISTRAL, firma PRO-VENT wyposażyła rekuperatory MISTRAL 1100 EC oraz 1600 EC w najnowsze wentylatory RadiCal EC firmy ebm-papst.

Zmiany w centralach wentylacyjnych...
radical
Przypominając. Wentylatory RediCal EC zapewniają bardzo ekonomiczną pracę urządzenia (niskie zużycie energii) przy zapewnieniu większego sprężu dyspozycyjnego w stosunku do poprzedniej wersji central. Podczas projektowania wentylatorów RadiCal położono szczególny nacisk na chichą pracę, dzięki czemu powstała seria wentylatorów o jednym z najniższych poziomów natężenia dźwięku spośród spotykanych na rynku. Pozwoliło to w dalszym ciągu zapewnić bardzo cichą pracę, z czego słyną centrale wentylacyjne MISTRAL.

Nowa konstrukcja wentylatorów zyskała również uznanie specjalistów, co przyczyniło się otrzymania przez firmę ebm-papst nagrody produkt roku 2012 przyznanej za: wentylator promieniowy RadiCal.

Znak jakościZastosowane nowe wentylatory Radical firmy EBM-Papast otrzymały nagrodę Jakość Roku (The Quality of The Year 2012).

Tym samym w nowych centralach zdecydowanie poprawiała się akustyka.

Nowe wentylatory mają również większą sprawność, co z kolei wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia.

Chcemy by wprowadzone korzystne zmiany przyniosły większe zadowolenie użytkownikom i nie przyczyniły się jednocześnie do wzrostu ceny. Dlatego zdecydowaliśmy się na utrzymanie końcowej ceny urządzeń na niezmienionym poziomie.