Chcielibyśmy poinformować, że wraz z dniem 16 grudnia Spółka zmienia dotychczasową nazwę Termo Schiessl Sp. z o.o. na Schiessl Polska Sp. z o.o.

Zmiana nazwy i logo Spółki Termo- Schiessl Sp. z o.o. na Schiessl Polska Sp. z o.o.
Nowe logo firmy

Firma Schiessl prosi o uwzględnianie nowej nazwy spółki we wszystkich dokumentach kierowanych do Schiessl Polska Sp. z o.o. Nie ulegają zmianie KRS, NIP, REGON ani numery rachunków bankowych.

Prosimy również zwrócić uwagę, że zmiana nazwy pociąga za sobą zmianę adresów poczty elektronicznej (np. jerzy.kowalski@schiessl.pl) oraz strony internetowej (www.schiessl.pl).

Oprócz nazwy firma zmieniła logo firmy, które prezentuje się teraz tak jak w nagłówku załącznika.

Firma wchodzi w skład powstałej w 1924 roku grupy firm, działającej obecnie w 14 krajach Europy.

Wprowadzenie jednolitej marki w całej grupie Schiessl pozwoli jej zaprezentować się na rynku europejskim pod nowym, wspólnym znakiem firmowym, gwarantującym kontrahentom – dostawcom i klientom – rzetelność i najwyższą jakość współpracy.

Podkreślić należy, że w przypadku Schiessl Polska Sp. z o.o. zmiana nazwy i logo jest wizualnym odzwierciedleniem daleko idących zmian w samej firmie – jej potencjale, ofercie i strategii rynkowej. Zmiany te stopniowo i konsekwentnie przeprowadzono w okresie minionych dwóch lat, mając na celu zwiększenie konkurencyjności firmy i chcąc stać się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla naszych klientów.

Korzystając z okazji firma Schiessl chciałaby Państwu podziękować za okazywane zaufanie.