Współczesne budownictwo skupia się nie tylko na estetyce, ale także na niskiej energochłonności nowo powstających budynków. Obserwujemy to na przykład poprzez nadawanie tak zwanych „zielonych certyfikatów”.

„Zielone” rozwiązania w HVAC.
Obecnie rynek oferuje różne urządzenia o zróżnicowanym koszcie inwestycyjnym, lecz nie to powinno być wyznacznikiem w podejmowaniu decyzji. Zwłaszcza, że 80% kosztów eksploatacyjnych pochłaniają koszty związane z ogrzewaniem i klimatyzacją.

Firma SPS Klima istnieje na rynku polskim od ponad 20 lat. W swoim asortymencie ma urządzenia renomowanych marek jak: Midea, Thermocold oraz Panasonic. Wśród nich na szczególna uwagę zasługują niekonwencjonalne rozwiązania charakteryzujące się nie tylko wysoką efektywnością energetyczną, ale także będące innowacyjnym rozwiązaniem dla ogrzewania, klimatyzacji a nawet wytwarzania energii elektrycznej. Doskonałym rozwiązaniem dla budynków biurowych oraz użyteczności publicznej jest system Midea VRF V4+S, w którym agregat pracuje z zespołem jednostek wewnętrznych.

Pozytywne aspekty wynikające z tego rozwiązania to nie tylko estetyka i oszczędność miejsca, ale również wymierne korzyści ze zmniejszonego zużycia energii. Nowe jednostki full inwerter o współczynniku EER=4,29 pozwalają uzyskać z 1 kW energii elektrycznej 4,29 KW energii w postaci chłodu. Co więcej, przy zastosowaniu systemu z odzyskiem ciepła (3-rurowego), oszczędność energii może jeszcze wzrosnąć o 35% przy nakładzie inwestycyjnym większym o około 6-8% w porównaniu do rozwiązania tradycyjnego. Rozwiązanie to wykorzystuje ciepło odzyskane w procesie chłodzenia w celu ogrzewania nim innych części tego samego budynku. W szczególności ma to znaczenie podczas występowania okresów przejściowych (wiosennych i jesiennych), gdy jedna strona budynku potrzebuje chłodzenia przy jednoczesnym ogrzewaniu części przeciwległej.

Równie wysokowydajne urządzenia z bezpośrednim odparowaniem, to Midea VRF V4+W, czyli VRF do chłodzenia którego możemy wykorzystać odnawialne źródła energii takie jak: rzeki, źródła geotermalne, wody gruntowe itp. Dla tego rozwiązania współczynnik IPLV wynosi 5,9, co oznacza, że średniorocznie z 1kW energii elektrycznej otrzymujemy aż 5,9kW energii cieplnej/chłodu. Również proponowane przez firmę SPS Klima urządzenia marki Panasonic, o zmiennym przepływie czynnika, charakteryzują się nie tylko wcześniej wymienionymi zaletami, ale także dają korzyści płynące z zastosowania gazu jako paliwa (urządzenia zasilane gazem ziemnym lub LPG).

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem tego rozwiązania to fakt, iż mogą one stanowić jedyne źródło ciepła i chłodu dla budynku. To nie tylko korzyści związane ze zmniejszeniem powierzchni technicznej, ale także czysto ekonomiczne wynikające z zastosowania gazu jako paliwa (tańszego niż prąd), a ponadto energia odpadowa pochodząca z układu chłodzenia
silnika spalinowego może być wykorzystana do podgrzania ciepłej wody (CWU). Co więcej, gazowe pompy ciepła z trigeneracją przy okazji wytwarzania ciepła i chłodu generują energię elektryczną, która w 100% wystarcza na zasilenie jednostek pracujących w obrębie systemu (wówczas uzyskujemy system niezależny od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej). Układ staje się jeszcze bardziej energooszczędny, gdy inwestor zdecyduje się na odzysk ciepła, który daje kolejne oszczędności rzędu 35% (system 3-rurowy, omówiony wyżej).

Opatentowany przez Thermocold specjalny dwustopniowy obieg chłodniczy pompy ciepła Duo Light, idealnie sprawdza się w średnich budynkach biurowych i użyteczności publicznej. Stanowią one jednocześnie: źródło ciepła, źródło chłodu oraz podgrzewają ciepłą wodę użytkową (all in one solution). Niską energochłonność gwarantują wszystkie podzespoły w technologii inwerterowej.

Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom urządzenie może pracować w trybie grzania nawet w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych rzędu -40oC oraz zapewnia okresowy przegrzew ciepłej wody (w celu ochrony użytkownika przed chorobą legionistów; podgrzew do 80oC). Co więcej w okresie lata ciepła woda uzyskiwana jest „za darmo” z ciepła odprowadzonego z pomieszczeń wymagających chłodzenia.

Nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, systemy ekologicznie, systemy energooszczędne - często traktowane są jako synonimy rozwiązań drogich. Lecz nie tylko koszty inwestycyjne powinny stanowić główny aspekt przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązań technicznych dla obiektów nowobudowanych. Należy pamiętać, iż są to inwestycje długoterminowe, gdzie istotne są także koszty eksploatacyjne, ściśle związane z ilością mediów zużytych do ogrzewania/klimatyzacji obiektu. Stąd „zielone” rozwiązania są idealnym produktem dla inwestorów myślących perspektywicznie