W ofercie firmy pojawił się nowy produkt o nazwie zestaw nawiewny - wywiewny RK150. Stanowi on częściowe zastępstwo dla zaworu ZPp120, który wycofywany został z oferty.

Zestaw nawiewny-wywiewny RK150 od Frapol
Przeciwpożarowe zawory nawiewne / wywiewne RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną ich funkcją jest zapewnienie deklarowanej odporności ogniowej przegrody w przypadku pożaru poprzez automatyczne zamknięcie otworu powstałego w miejscu przejścia instalacji przez przegrodę.Deklarowana odporność ogniowa zestawu to EI 120 (ve i↔o) S.

Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego zestawy te pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza.

Sposób działania:

Przeciwpożarowe zestawy RK150 dostarczane są w pozycji zamkniętej. W celu otwarcia klapy należy przekręcić przegrodę odcinającą do odległości pozwalającej za założenie wyzwalacza lutowanego. Temperatura zadziałania wyzwalacza standardowo wynosi 70°C. Klapa w stanie normalnym jest otwarta. Zawór nawiewny / wywiewny mocowany jest w korpusie za pomocą dwóch uchwytów. W celu demontażu, należy przekręcić go w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara o około 45°. Regulacja zaworu możliwa jest po jego demontażu. W tym celu należy popuścić nakrętkę kontrującą, a następnie kręcąc wkładem zaworu ustawić pożądaną wielkość szczeliny. Następnie nakrętkę należy dokręcić.

Zachowanie odporności ogniowej przegrody realizowane jest przez klapę odcinającą RK150. W momencie pożaru wyzwalacz termiczny topi się, dzięki czemu sprężyna zamyka przegrodę. Uszczelka pęcznieją znajdująca się na jej obwodzie unieruchamia i doszczelnia przegrodę w warunkach pożaru. Pas perforacji w korpusie skutecznie ogranicza przewodzenie ciepła wzdłuż korpusu.

Więcej na www.frapol.com.pl

Źródło: ''