Zdrowy dom
Dom w naszej świadomości to zaciszna przystań zapewniająca nam komfort życia. Na ten komfort składa się wiele czynników. Dom na ochronić nas przed warunkami zewnętrznymi a więc zimnem, upałem, wiatrem, deszczem i hałasem. W domu do komfortowego mieszkania potrzebujemy czyste powietrze, wodę, światło najlepiej słoneczne, stabilne warunki temperatury i wilgotności powietrza, zabezpieczać przed szkodliwymi oddziaływaniami chemicznymi i promieniowaniem

Dom musi posiadać odpowiednią funkcjonalność aby spełnił nasze wymagania. Innego domu potrzebuje artysta lub rzeźbiarz a innego miłośnik książek. Inne są wymagania młodej rodziny a inne pary będącej na emeryturze.

Każdy jednak dom, który budujemy dla siebie musi spełniać nasze oczekiwania. Dom ma być naszą osłoną i wygodnym miejscem do życia na które składa się praca, wypoczynek, realizacja różnych hobby, jedzenie i spanie. Przy projektowaniu i budowie trzeba przestrzegać następujących zasad:

* Stosowanie do budowy materiałów nieszkodliwych dla naszego zdrowia, nie wywołujących alergii,
* Dom należy dobrze zaizolować cieplnie aby koszty ogrzewania minimalizować,
* Woda dostarczona do domu powinna być odpowiednio uzdatniona,
* Powietrze w domu musi być czyste i w odpowiedniej ilości co zapewnia wentylacja mechaniczna,
* Kanały wentylacji grawitacyjnej i kominy należy wyposażyć w nasadki aby nie dopuścić do niekontrolowanego napływu powietrza lub zanieczyszczeń,
* Stosowanie ciężkich naturalnych materiałów budowlanych na ściany, stropy i posadzki zapewnia stabilność temperatury dzięki dużej ich akumulacyjności oraz tłumienie hałasów,
* Stosowanie ekologicznych źródeł ciepła jakimi są pompy ciepła zauważalnie zmniejsza koszty eksploatacyjne oraz zmniejsza zanieczyszczenia środowiska,
* Główna elewację dobrze jest usytuować na południe, bo wtedy jest szansa pozyskać energię słoneczną przez przeszklone elementy elewacji domu,
* Dom dobrze jest otoczyć drzewami liściastymi, które latem dają cień a zimą umożliwiają dostęp promieniowania słonecznego.
* Rozkład pomieszczeń , wielkość korytarzy, schodów należy tak przewidzieć aby nawet gdy spotka nas nieszczęście,była wtedy możliwa jazda wózkiem,

Przeciwieństwem do zdrowego domu jest dom wywołujący choroby mieszkańców. Zwiększenie możliwości technicznych uszczelniania budynków i nowych materiałów doprowadziły do powstania nowej w skrajnych wypadkach tragicznej sytuacji dla zdrowia ludzi mieszkających w szczelnych budynkach. Sytuacje te zdarzają się tak często, że Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła pojęcie nazwane „ Syndrom Chorego Budynku”. Nazwą tą określono warunki w domu wywołane istnieniem szkodliwych substancji i wzrostu stężeń gazów. Przyczyny te to wynik stosowania niewłaściwych materiałów lub rozwiązań:

* Stosowanie materiałów zawierających szkodliwe substancje np. stosowany bardzo często do produkcji pustaków żużel zawierający substancje o podwyższonej promieniotwórczości,
* Stosowanie syntetycznych tynków i farb wydzielających szkodliwe substancje lub oddziałujące na powstanie chorób o alergicznym podłożu,
* Stosowanie wykładzin i dywanów emitujących lotne zanieczyszczenia i np. czterofenylowęglowodór oraz sprzyjające rozwojowi roztoczy,
* Zakupy mebli w których zawarte są w klejach i lakierach różne rozpuszczalniki , formaldehyd,
* Okna szczelne i rzadko otwierane co powoduje zwiększenie zawilgocenia wnętrz i przyczynia się do rozwoju grzybów,
* Brak wentylacji powoduje , ze powietrze w pomieszczeniach jest zanieczyszczone chemicznie i biologicznie, maleje stężenie tlenu a rośnie dwutlenku węgla,
* Posiadane w domach telewizory i komputery , drukarki i faksy elektryzują powietrze i przyczyniają się do powstawania ozonu co nie jest obojętne dla ludzi.Przyjęto, że zjawisko „syndromu chorego budynku” występuje gdy 20% użytkowników pomieszczenia zgłasza objawy chorobowe, które zanikają po opuszczeniu danego pomieszczenia. Te objawy chorobowe to: senność, nudność, zawroty i bóle głowy, zaburzenia pamięci, drażliwość, podrażnienie błon śluzowych nosa, gardła i krtani oraz oczu, szybkie zmęczenie, duszności, objawy zbliżone do astmy, częste przeziębienia, ucisk w klatce piersiowej, zaczerwienienie skóry.Oczywiście każda z osób będących w tym samym pomieszczeniu różnie , w sposób indywidualny reagują na „syndrom chorego budynku”.Znany jest przypadek, że osoba mieszkająca w normalnym domu przez brak wentylacji doprowadziła mieszkanie do stanu krytycznego. Mieszkanka – kobieta lat około 60 skarżyła się na zatruwanie, w co tak bardzo uwierzyła, że było konieczne leczenie psychiatryczne.

Autorzy książki ZDROWY DOM przedstawiają problemy i rozwiązania zapewniające po ich zastosowaniu komfortowe warunki mieszkania w Waszym ZDROWYM DOMU. Posiadanie świadomości problemów zapobiega powstaniu szkodliwych warunków „ chorego budynku”.

Jako Wydawca i współautor serdecznie dziękuję Autorom za zaangażowanie w powstanieksiążki. Dziękuję również Panu Piotrowi Perkowskiemu za ciekawe ilustracje .

Mam nadzieję, że czytelnicy podzielą moją opinię, że książka jest ciekawa i pozwala każdemu poznać problemy związane z utworzeniem zdrowej przestrzeni do naszego życia i w pełni przyczynia się do zaspokojenia naszych potrzeb komfortowego ZDROWEGO DOMU.

Dr inż. Bolesław Gaziński


Spis treści


Informacja o autorach

Wprowadzenie

1. Alergie: przyczyny i rodzaje 1
1.1. Wprowadzenie 1
1.2. Podstawy immunologiczne chorób alergologicznych 1
1.2.1. Histamina. 2
1.2.2. Atopia (choroby atopowe) 2
1.3. Badania diagnostyczne 3
1.3.1. Alergeny atopowe 4
1.3.2. Reakcje alergenów atopowych z układem immunologicznym.5
1.4. Pyłkowica - najczęstsza z alergii5
1.4.1. Niebezpieczne pyłki roślin7
1.4.1.1. Okres pierwszy - wiosenny9
1.4.1.2. Okres drugi - wczesnoletni9
1.4.1.3. Okres trzeci - jesienny.10
1.5. Kurz domowy11
1.5.1. Temperatura i wilgotność12
1.5.2. Pokarm roztoczy.12
1.5.3. Alergizujące naskórki13
1.5.3.1. Naskórek ludzi też uczula13
1.5.3.2. Naskórki zwierzęce13
1.5.4. Unikajmy pleśni.13
1.6. Pierze14
1.7. Karaluchy15
1.8. Uczulenia na leki, kosmetyki i metale16
1.8.1. Antybiotyki17
1.8.2. Polopiryna (Aspiryna).17
1.8.3. Kremy i maści.19
1.8.4. Przyczyny zmian skórnych różnych okolic ciała 19
1.8.5. Metale 20
1.8.6. Środki kontrastowe 20

2. Ciepło i zdrowie21
2.1. Bezpośrednie ogrzewanie płomieniem 32
2.1.1. Ogrzewanie ogniskiem 32
2.1.2. Ogrzewanie kominkiem. 32
2.1.3. Ogrzewanie promiennikiem olejowym lub gazowym 32
2.2. Ogrzewanie za pomocą ogrzanych powierzchni 34
2.2.1. Ogrzewanie grzejnikami powietrznymi lub spalinowymi 34
2.2.2. Ogrzewanie grzejnikami wodnymi 34
2.2.3. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi 35
2.3. Ogrzewanie strumieniem ciepłego powietrza. 41
Literatura 44

3. Krystalicznie czysta woda 45
3.1. Przeznaczenie wody w gospodarstwach domowych 45
3.2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (woda wodociągowa) 49
3.2.1. Charakterystyka składników wody 49
3.2.2. Produkty wtórnego zanieczyszczenia wody 54
3.2.3. Doczyszczanie wody wodociągowej 55
3.2.3.1. Podział DSDW według przeznaczenia 56
3.2.3.2. Podział według sposobu montażu. 59
3.2.3.3 Podział według liczby wykorzystywanych procesów technologicznych. 60
3.2.3.4 Rodzaje wkładów filtracyjnych. 61
3.2.4. Wolnostojące filtry dzbankowe 63
3.2.5. Montowane do przewodu filtry stojące 65
3.2.6. Montowane do przewodu filtry nakranowe. 66
3.2.7. Montowane do przewodu filtry AGD i prysznicowe 66
3.2.8. Montowane do przewodu filtry podzlewozmywakowe. 67
3.3. Przydomowe zaopatrzenie w wodę 80
3.3.1. Właściwości i skład chemiczny wód podziemnych. 82
3.3.2. Przeznaczenie wody z ujęć przydomowych – w domach jednorodzinnych 84
3.3.3. Metody przydomowego zaopatrzenia w wodę 85
3.3.4. Lokalizacja przydomowych ujęć wody. 92
Literatura 98

4. Świeże, czyste i zdrowe powietrze (wentylacja). 101
4.1. Wstęp 101
4.2. Wentylacja mechaniczna. 104
4.3. Parametry komfortu cieplnego w pomieszczeniach. 107
4.4 Jakość powietrza. 109
4.5. Syndrom Chorego Budynku111
4.6. Metody projektowania wentylacji113
4.7. Wymiarowanie instalacji wentylacyjnej. 118
4.8. Istotne elementy instalacji wentylacyjnych. Uzdatnianie powietrza 122
Literatura. 129

5. Zdrowi mieszkańcy w zdrowych ścianach. 131
5.1. Rola materiałów wykończeniowych.131
5.2. Rozwiązania systemowe bazujące na produktach o niskim oporze dyfuzyjnym 137
5.2.1. Budulec ścian - produkty naturalne 137
5.2.2. Ceramika poryzowana. 138
5.2.3. Keramzytobeton . 139
5.2.4. Beton komórkowy. 140
5.2.5. Silikaty141
5.2.6. Wykończenie powierzchni ścian 143
5.2.6.1. Tynki. 144
5.2.6.1a. Rodzaje tynków 146
5.2.6.2. Farby - kryteria podziałów. 156
5.2.7. Podłogi i posadzki164
5.2.8. Wpływ rodzaju ogrzewania na komfort mieszkania i zdrowie mieszkańców. 169
5.2.8.1. Promieniotwórczość naturalna. 174
5.2.8.2. Ogólne zasady zdrowego budowania 174
5.2.8.3. Zachowanie odpowiedniego reżimu technologicznego jako gwarancja sukcesu 175

6. Hałas w domu i możliwości jego ograniczenia179
6.1. Wprowadzenie. 179
6.2. Podstawy fizyczne oraz definicje 180
6.2.1. Powstawanie dźwięku 180
6.2.2. Częstotliwość 181
6.2.3. Jak słyszymy. 183
6.2.4. Rozprzestrzenianie się dźwięków 184
6.2.5. Rodzaje dźwięków. 185
6.2.6. Ciśnienia akustyczne. 187
6.2.7. Moc akustyczna i natężenie akustyczne. 189
6.2.8. Pomiary poziomu dźwięku 190
6.2.9. Tworzenie i dodawanie poziomów hałasu.191
6.2.10. Analiza szumów 194
6.2.11. Głośność. 194
6.2.12. Dopuszczalne poziomy akustyczne 195
6.3. Konstrukcja budynku a hałas 197
6.3.1. Wprowadzenie. 197
6.3.2. Rozchodzenie się dźwięku w materiałach budowlanych 198
6.3.3. Izolacja akustyczna i tłumienie dźwięku 199
6.3.4. Ściany masywne. 201
6.3.5. Ściany lekkie. 205
6.3.6. Stropy i podłogi 206
6.3.7. Izolacja akustyczna dachu. 208
6.3.8. Dźwiękoszczelne okna i drzwi to cisza i spokój w domu 210
6.3.9. Wpływ akustyki na rozmieszczenie pomieszczeń. 214
6.3.10. Problemy akustyki przy zabudowie szeregowej i bliźniaczej. 214
6.4. Ochrona przed hałasem pochodzącym od instalacji. 216
6.4.1. Wprowadzenie. 216
6.4.2. Instalacja kanalizacyjna 217
6.4.3. Instalacje ciepłej i zimnej wody 219
6.4.4. Centralne ogrzewanie 221
6.4.5. Wentylacja i klimatyzacja 221
Literatura 224

7. Dom bez barier ułatwia życie.225
7.1. Wstęp 225
7.2. Parametry fizyczne użytkowników 228
7.3. Wejście do budynku/mieszkania 231
7.3.1. Dojście do budynku 231
7.3.2. Parametry drzwi wejściowych. 231
7.3.3. Parametry przedsionka. 232
7.4. Pochylnie 233
7.4.1. Parametry pochylni 233
7.5. Schody. 234
7.6. Dźwigi osobowe i podnośniki pionowe 235
7.6.1. Problemy z wyborem 235
7.6.2. Rozmieszczenie dźwigów osobowych. 236
7.6.3. Parametry kabiny 237
7.6.4. Podnośniki schodowe 238
7.6.5. Podnośniki pionowe 238
7.6.6. Krzesełka schodowe. 239
7.6.7. Schodołazy. 239
7.6.8. Szyny przenośne. 239
7.7. Przestrzeń komunikacyjna. 240
7.8. Drzwi i okna. 241
7.9. Łazienka 242
7.9.1. Problemy ogólne. 242
7.9.2. Muszla ustępowa 243
7.9.3. Umywalka 244
7.9.4. Prysznic 245
7.9.5. Wanna 245
7.9.6. Wyposażenie łazienki 246
7.10. Kuchnia i jadalnia 246
7.11. Sypialnia. 247
7.12. Przestrzeń dzienna. 248
7.13. Składowanie 248
7.14. Praca i nauka. 250
7.15. Wyposażenie uzupełniające 250
Literatura. 250

8. Powietrzne pompy ciepła. 253
8.1. Wprowadzenie. 253
8.2. Zasada działania pompy ciepła 254
8.3. Wzrost zastosowań pomp ciepła w ostatnich latach. 255
8.4. Efektywność stosowania pompy ciepła 256
8.5. Stosowane dolne źródła ciepła. 257
8.5.1. Kolektory płaskie 257
8.5.2. Kolektory pionowe 258
8.5.3. Powietrze atmosferyczne 259
8.6. Nowości techniczne stosowane w pompach ciepła 261
8.7. Rozwój powietrznych pomp ciepła 262
8.8. Dostosowanie instalacji do niskotemperaturowego źródła ciepła. 264
8.9. Ocena techniczno-ekonomiczna zastosowań pomp ciepła 266
8.10. Działanie i budowa powietrznej pompy ciepła 268
8.11. Główne składniki pompy ciepła do CWU. 269
8.12. Efektywność pomp ciepła na cele ciepłej wody użytkowej. 270
8.13. Podział pomp ciepła do CWU. 274
8.14. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 276
8.14.1. Porównanie z podgrzewaczami elektrycznymi 276
8.14.2. Porównanie z systemami solarnymi. 277
8.15. Sposób doboru pomp ciepła do CWU. 277
8.16. Instalacja pompy ciepła 278
8.17. Schematy hydrauliczne instalacji CWU z pompą ciepła 280
8.18. Przykłady montażu pomp ciepła. 282
8.19. Podsumowanie. 283
Literatura. 284


9. Klimatyzatory - komfort wypoczynku i pracy. 287
9.1. Wprowadzenie. 287
9.2. Technologia inwerterowa 289
9.3 System jonizacji Plasmaster LG. 291
9.4. Klasy energetyczne klimatyzatorów. 292
9.5. Klimatyzatory typu split. 293
9.6. Typy klimatyzatorów ze względu na lokalizację jednostki wewnętrznej 296
9.6.1. Ścienne. 296
9.6.2. Kasetonowe 298
9.6.3. Kanałowe 300
9.6.4. Przypodłogowo-podsufitowe 303
9.7. Montaż klimatyzatorów 304
9.7.1. Lokalizacja jednostki wewnętrznej 304
9.7.2. Lokalizacja jednostki zewnętrznej. 304
9.7.3. Instalacja chłodnicza. 308
9.8. Eksploatacja 308
9.8.1. Pilot zdalnego sterowania 308
9.8.2. Jak użytkować klimatyzator . 309
9.9. Układy multisplit310
9.10. Przykładowe zastosowania klimatyzatorów. 314
Literatura 316


Koszt: 97 zł + koszt przesyłki


Źródło: Systherm