Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. z Towarzystwem Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP pragną zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-technicznej XLVI Dni Chłodnictwa w 19 – 20.11.2014 r.

Zaproszenie na XLVI Dni Chłodnictwa
ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE URZĄDZEŃ
I INSTALACJI CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH
ORAZ POMP CIEPŁAKOMITET ORGANIZACYJNY

1. dr inż. Bolesław Gaziński - Przewodniczący
2. dr inż. Grzegorz Krzyżaniak – sekretarz naukowy
3. mgr Katarzyna Jastrzębowska – sekretarz organizacyjny


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

Referaty plenarne

1. Obracaj D: Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.
2. Stęplewska U: Instalacje chłodnicze w aspekcie ograniczania śladu węglowego CF (Carbon Footprint). Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi.
3. Grzebielec A., Rusowicz A., Kossakowski W., Osmólski J: Wpływ umiejscowienia wymiennika regeneracyjnego na efektywność pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
4. Ruciński A: Straty ciśnienia w przepływach dwufazowych czynników chłodniczych w mikrokanałach – przegląd metod obliczeniowych. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej.
5. Bohdal T., Sikora M., Widomska K: Badanie skraplania mieszanin zeotropowych w minikanałach. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
6. Bohdal T., Kruzel M., Sikora M: Badanie skraplania czynnika chłodniczego R407c w pionowym minikanale rurowym. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.
7. Grzebielec A: Możliwość zastosowania nowoczesnych algorytmów sterowania w powietrznych pompach ciepła dużych mocy. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
8. Rusowicz A: Badania nad zastosowaniem powietrznych mikrostrumieni do chłodzenia elektroniki. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej.
9. Gaziński M: Sprężarki odśrodkowe z łożyskiem magnetycznym. Systherm Poznań.
10. Gaziński M: Zastosowanie sprawności Lorentza do oceny pomp ciepła. Systherm Poznań.
11. Karwacki J., Mizera G., Butrymowicz D., Grzegorzewska M., Adamicki F: Ewaluacja eksperymentalna pracy układów chłodniczych obsługujących komorę składową kapusty pekińskiej. Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Politechnika Białostocka; Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice (afiliacja Projekt PBS).
12. Butrymowicz D., Gagan J., Dudar A., Łukaszuk M., Skiepko T: Badania eksperymentalne wymiany ciepła i oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt PBS).
13. Kołodziejczyk M., Śmierciew K., Gagan J., Butrymowicz D: Obliczenia numeryczne wymiany ciepła i masy w przechowalni kapusty pekińskiej. Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt PBS).
14. Mizera G., Butrymowicz D., Karwacki J., Grzegorzewska M., Adamicki F: Ewaluacja pracy pośredniego układu chłodzenia z zastosowaniem propanu dla komory składowej marchwi. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice (afiliacja Projekt POiG).
15. Przybyliński T., Butrymowicz D., Śmierciew K., Karwacki J: Badania eksperymentalne wymiany ciepła w inżektorze cieczowo-parowym dla izobutanu. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt NCN).
16. Butrymowicz D., Przybyliński T., Karwacki J., Baj P., Śmierciew K., Mizera G, Trela M: Badania pracy strumienicy dwufazowej cieczowo-parowej dla dwutlenku węgla. Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Engineering Design Centre, Instytut Lotnictwa w Warszawie (afiliacja Projekt NCN).
17. Butrymowicz D., Przybyliński T., Karwacki J., Baj P., Śmierciew K., Mizera G, Trela M: Badania eksperymentalne stanu powietrza w komorze składowej marchwi. Politechnika Białostocka, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Engineering Design Centre, Instytut Lotnictwa w Warszawie (afiliacja Projekt NCN).
18. Karwacki J., Butrymowicz D: Analiza możliwości wykorzystania efektu pompowania kapilarnego dla czynników chłodniczych. Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Politechnika Białostocka (afiliacja Projekt NCN).

Referaty promocyjne

1. Zalewski M: Analiza doboru pompy ciepła powietrze woda WATERSTAGE. Wybór punktu biwalentnego . KLIMA THERM S.A.
2. Pudelski M: Elektroniczne przyrządy pomiarowe TESTO dedykowane do przemysłu chłodniczego. TESTO Sp. z o.o.
3. brak szczegółowych info Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZŁ-Dębica”
4. Erchard E: Optymalizacja wartości 4T za pomocą BELIMO Energa Valve. BELIMO Siłowniki S.A.
5. Grzelka G: Energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń dla instalacji chłodniczej marketowej w kontekście nowych regulacji F-gazowych . TEKO Polska Sp. z o.o.
6. Bocar I: Energooszczędne rozwiązania firmy Honeywell dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Honeywell.
7. Gumienny M: Urządzenia z wykorzystaniem techniki inwerterowej. Area Cooling Solution
8. Krawczykowski R: Nowa perspektywa finansowa UE – możliwości rozwoju dla branży chłodniczej. Europejska Grupa Szkoleniowo – Doradcza.
9. Winkowski A., Mazur B: Sprężarka z automatyczną regulacją sprężu wewnętrznego i zasada działania. Parametry charakterystyczne, zastosowanie i dobór. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL DĘBICA.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie konferencji.

MIEJSCE KONFERENCJIKonferencja jak co roku zorganizowana będzie w Poznaniu.
Z najdawniejszymi dziejami Poznania wiąże się mit założycielski państwa Polskiego. W tym miejscu miały spotkać się oddziały Czecha i Rusa. W już udokumentowanych czasach gród pełnił istotną rolę w polskiej państwowości, będąc także ośrodkiem stołecznym obranym przez pierwszych Piastów. Więź Poznania z tożsamością narodową jest utrwalona naszym godłem – symboliczny orzeł pochodzić ma właśnie stąd.
W chwili obecnej Poznań to jeden z najważniejszych ośrodków miejskich Polski, stolica Wielkopolski. Zajmuje ważne miejsce na mapie biznesowej, edukacyjnej, gospodarczej i kulturalnej naszego kraju.Konferencja będzie się odbywać w PURO Hotel Poznań mieszczący się przy ulicy Stawnej 12.


WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłaty konferencyjne:

650 zł* + 23 % VAT udział w konferencji
* Opłata zawiera: 2 dni wykładów, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady
RABAT 25 % dla członków SIMP

DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ SYSTHERM KOSZT 400zł netto/os (w tym 2 dni konferencji, materiały konferencyjne, bez udziału w uroczystej kolacji)


Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w konferencji prosimy o uzupełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz wysłanie zeskanowanej wersji na adres: szkolenia@systherm.pl lub faxem na nr 61 851 97 97

Źródło: ''