Już 1 października br. odbędzie się warszawska edycja szkolenia w siedzibie CNBOP-PIB w Józefowie.

Zapraszamy na warsztaty z cyklu
Zaproszenie i zapisy

Na kolejne warsztaty zapraszamy do Wrocławia (15.10.2013) oraz do Gdańska (26.11.2013)

Organizatorem cyklu szkoleniowego jest CNBOP-PIB, partnerami merytorycznymi wydarzenia są: OSPZPiSR, Ambient System oraz Mercor.

Program warsztatów w części poświęconej systemom oddymiania grawitacyjnego będzie skupiał się na zagadnieniach dotyczących:


wymagań dla systemów oddymiania i odprowadzania ciepła,
roli systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych,
projektowania i stosowania systemów oddymiania i odprowadzania ciepła,
współdziałania systemów oddymiania z instalacją tryskaczową i innymi urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej,
właściwego doboru i roli otworów napowietrzających.


W trakcie warsztatów będzie można również uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania:


Dlaczego określenie celów projektowych przy projektowaniu systemów oddymiania w budynkach PM jest takie ważne? Co mówią na ten temat stosowne przepisy oraz normy? Kto powinien to weryfikować?
Na jakie najważniejsze punkty należy zwrócić uwagę przy projektowaniu i weryfikowaniu projektów w oparciu o standard NFPA 204? Jakie ograniczenia standardów projektowych powinien znać projektant, zanim zacznie projektować? O czym projektant nie może zapomnieć, żeby projekt systemu oddymiania nadawał się do realizacji? Z kim projektant powinien współpracować?
Jak jest rola otworów napowietrzających w systemie oddymiania? Jaki związek zachodzi pomiędzy momentem uruchomieniem systemu a osiągnięciem celów działania?


Zagadnienia dotyczące oddymiania grawitacyjnego oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych przedstawią:

kpt. mgr inż. RAFAŁ SZCZYPTA (KG PSP)
Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (1999-2003). Od 2003 roku związany z działalnością służb kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał pracując przez 6 lat w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Obecnie zajmuje stanowisko starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. W roku 2008 uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

mgr inż. KRZYSZTOF BAGIŃSKI (MERCOR SA)

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2000-2005), a także Studiów Podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa” (2007) na Politechnice Warszawskiej. Od 2004 roku związany z firmą Mercor SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności systemów wentylacji pożarowej, autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych. Aktywnie działa w stowarzyszeniach i komitetach branżowych, m.in. jako: członek SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania, członek Stowarzyszenia Polska Wentylacja, członek grupy roboczej ds. bezpieczeństwa pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, Członek OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

mgr. inż. MARIUSZ STENCEL (AMBIENT SYSTEM)

Kierownika Działu Wsparcia Technicznego w Ambient System Sp. z o.o. Specjalizuje się w projektowaniu elektrycznych instalacji przeciwpożarowych – posiada certyfikat projektanta Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych oraz Systemów Sygnalizacji Pożarowej, a także uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych. Wykonał kilkadziesiąt projektów instalacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, w tym dla największych i najbardziej prestiżowych obiektów w Polsce. Obecnie kieruje pracami zespołu oferującego pełne wsparcie techniczne w zakresie projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.


Więcej informacji na temat warsztatów, o terminach oraz miejscach, w których się odbędą, można znaleźć na stronie internetowej CNBOP-PIB: https://www.cnbop.pl/dzial/ds/szkolenia/warsztaty_rolaoddymiania/opis